IPAN Laboratoryjne Centrum Badawczo-Innowacyjne
INWESTOR: Instytut Agrofizyki im. Bohdana Dobrzańskiego Polskiej Akademii Nauk
LOKALIZACJA: 20-290 Lublin, Doświadczalna 4
Laboratorium naukowo-badawcze, hodowlane
Projekt 2012


Centrum Bioimmobilizacji i Innowacyjnych Materiałow Opakowaniowych ZUT partnerem projektu rewitalizacji


To jeden ze sztandarowych projektów finansowanych z funduszy Inicjatywy JESSICA. Na jego realizację beneficjent otrzyma ponad 4,5 mln złotych pożyczki.
 
Zawarcie umowy z „Apisem” będzie możliwe dzięki wspólnej pracy nad projektem zachodniopomorskiego Centrum Obsługi Inwestorów i Eksporterów, banku BZ WBK oraz Centrum Bioimmobilizacji i Nowoczesnych Materiałów Opakowaniowych Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego.
 
Ten projekt jest najlepszym przykładem na to, że w ramach mechanizmu JESSICA odnawiamy nie tylko tkankę mieszkaniową, ale także obszary poprzemysłowe. – mówi Marszałek Województwa Olgierd Geblewicz. Inwestycja w Skolwinie udowadnia, że miejsce zdegradowane gospodarczo możemy na powrót ożywić. Odnawiająckapitał przemysłowy tej szczecińskiej dzielnicy umożliwiamy jej awans społeczny.
 
Projekt „Rewitalizacja funkcji przemysłowych terenów miejskich Szczecin-Skolwin poprzez budowę zakładu produkcji papieru/tektury”  firmuje Przedsiębiorstwo Wielobranżowe Apis Spółka Jawna Henryk Andrzej Fijałkowski, Piotr Bloch. Umowa na jego realizację będzie jedną z trzech pierwszych spośród projektów realizowanych docelowo na terenie Szczecińskiego Obszaru Metropolitalnego, którym jako Fundusz Rozwoju Obszarów Miejskich zarządza BZ WBK S.A. Całkowity koszt inwestycji wynosi 7 526 211 zł, z czego 4 577 904 zł to pożyczka z JESSIKI.
 
Zasadniczym celem projektu jest rewitalizacja terenów miejskich Osiedla Skolwin przy ulicy Stołczyńskiej 100, w północnej dzielnicy Szczecina, polegająca na wykonaniu remontów, budów i modernizacji niezbędnych dla przygotowania głównych obiektów i terenów dla rozpoczęcia produkcji papieru na wskazanym obszarze. Nowa papiernia ma przynieść około 100 miejsc pracy.
 
Warto zauważyć, że nowa papiernia dokładnie wpisuje się w zakreślony obszar regionalnych specjalizacji dla Pomorza Zachodniego. Produkcja papieru w oparciu o lokalne zasoby drewna idealnie wypełnia założenia pierwszej z nich – biogospodarki.
 
Dzisiaj, w drugim dniu konferencji „Zachodniopomorski Dzień Instrumentów Inżynierii Finansowej”, poświęconej Inicjatywie JESSICA, zostanie podpisana umowa między Bankiem Zachodnim WBK S.A.i spółką jawną „Apis”. Województwo Zachodniopomorskie będzie reprezentował Wicemarszałek Andrzej Jakubowski, natomiast w imieniu Europejskiego Banku Inwestycyjnego obecny będzie Christos Kontogeorgos.  

Źródło: www.zut.edu.pl, www.laboratoria.nethttp://www.youtube.com/watch?v=BUazBTKI1G8
X