IPAN Laboratoryjne Centrum Badawczo-Innowacyjne
INWESTOR: Instytut Agrofizyki im. Bohdana Dobrzańskiego Polskiej Akademii Nauk
LOKALIZACJA: 20-290 Lublin, Doświadczalna 4
Laboratorium naukowo-badawcze, hodowlane
Projekt 2012


Rynek biotworzyw wzrośnie trzykrotnie

W Europie nie ma przychylnej legislacji dla rozwoju produkcji biotworzyw, a także wystarczającego zaplecza do pozyskiwania bazowych surowców, które są niezbędne do ich wytwarzania. Dlatego to Azja i Ameryka Południowa będą nadawać ton rozwojowi przemysłu biotworzywowego.

W Europie nie ma przychylnej legislacji dla rozwoju produkcji biotworzyw, a także wystarczającego zaplecza do pozyskiwania bazowych surowców, które są niezbędne do ich wytwarzania. Dlatego to Azja i Ameryka Południowa będą nadawać ton rozwojowi przemysłu biotworzywowego.

Z wyliczeń analityków niemieckiej agencji Nova Institute wynika, że do 2020 r. potroi się światowa produkcja biotworzyw i osiągnie poziom 12 mln ton. Pozwoli to podnieść udział biopolimerów w grupie wszystkich tworzyw. W 2011 r. był on szacowany na 1,5%, a w 2020 r. ma wynieść 3%. Tempo wzrostu produkcji w tym obszarze przewyższać ma tempo wzrostu całego rynku tworzyw.

Najchętniej produkowanym gatunkiem biotworzyw będzie bio-PET, którego produkcja ma dojść do poziomu 5 mln ton w 2020 r. i opierać się głownie na bioetanolu pozyskiwanym z trzciny cukrowej. Drugą najliczniejszą grupę biotworzyw stanowić będą oparte na biotanolu poliolefiny. W porównaniu z początkiem dekady na jej koniec czterokrotnie wzrośnie też produkcja tworzyw PLA i PHA.

Ponieważ Europa, w opinii Nova Instytut, nie jest w stanie wypracować właściwych ram prawnych dla promocji biotworzyw, a także nie dysponuje odpowiednio rozwiniętym łańcuchem dostaw, jeśli chodzi o możliwość dostarczania materiałów wymaganych przy ich produkcji, to notować będzie spadek udziału w globalnym rynku.

W 2011 r. przypadało na nią 20% całkowitej produkcji biotworzyw, a w 2020 r. ma to być już tylko 14%. Spadek z 15% do 13% zanotują także rynki w Stanach Zjednoczonych i Kanadzie. Wzrośnie natomiast udział Azji (z 52% do 55%) i głównie z uwagi na Brazylię Ameryki Południowej (z 13% do 18%).

- Szacowany trzykrotny wzrost mocy produkcyjnych sugeruje, że biopolimery stanowią przyszłość rynku tworzyw sztucznych. Jeszcze pięć lat temu nikt nie przypuszczał, że bio-PET stanie się najpopularniejszym surowcem w grupie biopolimerów i opcją, która może na szeroka skalę zastępować tradycyjny PET. Tymczasem wystarczyła jedna decyzja wielkiego koncernu, by tak się stało – mówi Michael Carus, szef Nova Institute, mając na myśli inicjatywę Coca Coli związaną z produkcją opakowań nowej generacji. – To samo może się też stać w odniesieniu do PLA i PHA.

Źródło: www.chemiaibiznes.com.pl, www.laboratoria.nethttp://www.youtube.com/watch?v=BUazBTKI1G8
X