IPAN Laboratoryjne Centrum Badawczo-Innowacyjne
INWESTOR: Instytut Agrofizyki im. Bohdana Dobrzańskiego Polskiej Akademii Nauk
LOKALIZACJA: 20-290 Lublin, Doświadczalna 4
Laboratorium naukowo-badawcze, hodowlane
Projekt 2012


Innowacyjna technologia młodego naukowca

Technologię syntezy odmian izotopowo znakowanych związków chemicznych opracował doktorant Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu Mariusz Dziadas. Jego pomysł może pomóc w prostszy i szybszy sposób badać zawartość substancji chemicznych w gotowych produktach.

Naukowiec czeka właśnie na badania próbek mające ocenić czystość chemiczną oraz czy produkt nadaje się do bezpośredniej sprzedaży. Znakowanymi związkami chemicznymi można badać zawartość substancji w gotowych produktach żywnościowych, kosmetykach czy lekach.

Jak powiedział PAP Mariusz Dziada, aby mieć pewność, że w danym produkcie zawartość substancji aktywnej jest na odpowiednim poziomie określonym przez np. normę produkcyjną, w laboratoriach przeprowadza się analizy jakościowe mające na celu oszacowanie zawartości takich składników produktu często pracochłonnymi metodami.

„W moim pomyśle innowacyjne jest to, że aby sprawdzić zawartość danego związku w produkcie np. paracetamolu w tabletkach, czy kofeiny w napojach energetycznych, stosuję się izotopowo znakowany odpowiednik oznaczanego związku, czyli formę chemiczną, która zamiast wodoru w swojej strukturze posiada deuter, jego cięższą odmianę. Te izotopy np. deuteru występują naturalnie w przyrodzie i w żaden sposób nie są szkodliwe. Technologia którą opracowałem, pozwala syntetyzować tego typu odmiany związków chemicznych w prosty i tani sposób” - tłumaczy Mariusz Dziadas.

Laboratoria analityczne mogą dzięki temu przeprowadzić analizę jakościową w dużo prostszy, tańszy i bardziej precyzyjny sposób w przypadku badań próbek żywności; takie badania mogą być do pięciu razy tańsze niż dotychczasowe metody.

Naukowiec swoje badania mógł prowadzić dzięki dofinansowaniu od Studenckiego Centrum Innowacji i Transferu Technologii, w wysokości 15 tys. zł. Ideą Centrum jest odciążenie młodego naukowca z poszukiwania inwestorów i firmy pośredniczącej, która zajęłaby się biznesem tak, aby innowator mógł skupić się na dalszych pracach badawczych.

Mariusz Dziadas jest doktorantem na Uniwersytecie Przyrodniczym w Poznaniu. Aby przetestować swój projekt, zgłosił się w 2012 roku do działającego na uczelni w ramach Poznańskiego Akademickiego Inkubatora Przedsiębiorczości Menadżera Innowacji Mariusza Lesieckiego.

„Wspólnie poszukaliśmy odpowiedniego laboratorium i nawiązaliśmy współpracę. Jeżeli wysłane do nich próbki przejdą odpowiednie badania certyfikujące, będzie można ruszyć z produkcją i ich sprzedażą” - mówi Lesiecki.

Studenckie Centrum Innowacji i Transferu Technologii to stworzony przez Poznański Akademicki Inkubator Przedsiębiorczości model wsparcia innowacyjnych pomysłów studentów i doktorantów. Do tego celu wykorzystuje potencjał uczelni i instytucji biznesowych, takich jak inkubatory przedsiębiorczości. Zakłada poprawę relacji między instytucjami wspierającymi biznes a studentami i doktorantami.

Wsparcie Centrum możliwe jest za pośrednictwem Menadżerów Innowacji, działających na trzech poznańskich uczelniach: Uniwersytecie Przyrodniczym, Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza oraz na Politechnice Poznańskiej. Projekt współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Źródło: www.naukawpolsce.pap.pl, www.laboratoria.nethttp://www.youtube.com/watch?v=BUazBTKI1G8
X