IPAN Laboratoryjne Centrum Badawczo-Innowacyjne
INWESTOR: Instytut Agrofizyki im. Bohdana Dobrzańskiego Polskiej Akademii Nauk
LOKALIZACJA: 20-290 Lublin, Doświadczalna 4
Laboratorium naukowo-badawcze, hodowlane
Projekt 2012


CEBIM - kolejna spółka biotechnologiczna w Wielkopolsce

W styczniu br. w ramach realizowanego w NTPP projektu Nickel Inkubator rozpoczęła działalność kolejna spółka biotechnologiczna - CEBIM. 

Oprócz Nickel Technology Park Poznań jej udziałowcami został poznański ośrodek naukowo-badawczy CB DNA oraz osoby fizyczne. W oparciu o nowoczesne technologie, pomysłodawcy CEBIM planują stworzyć pierwsze w kraju kompleksowe centrum szkoleniowe dla podmiotów z branży biotechnologicznej i Life Sciences. Jeszcze w tym roku firma zamierza rozpocząć także działalność badawczo-rozwojową. Od marca br. CEBIM będzie aktywnie poszukiwał na terenie Polski, a później także Europy Środkowo-Wschodniej, unikalnych projektów badawczych m.in. z obszarów mikrobiologii oraz tzw. drug discovery. Efektem ich komercjalizacji ma być sprzedaż licencji dużym firmom farmaceutycznym i biomedycznym.
Utworzona na początku 2013 r. spółka CEBIM (Centrum Edukacji Bio-Medycznej) to kolejny po firmach MedVentures oraz CBBM efekt działalności Nickel Inkubator. Po 49,5% udziałów w nowo powstałym podmiocie objęły Nickel Technology Park Poznań (NTPP) oraz Centrum Badań DNA (CB DNA), nowoczesny ośrodek naukowo-badawczy, specjalizujący się w prowadzeniu badań genetycznych i analizach DNA. 

CEBIM to jeden z ciekawszych pomysłów, jakie postanowiliśmy skomercjalizować w naszym inkubatorze. Stoją za nim bardzo doświadczeni fachowcy z CB DNA oraz specjaliści od biobiznesu z NTPP, którzy odnieśli już sukces w tej branży, zarówno w obszarze szkoleniowym, jak i badawczym czy infrastrukturalnym. W zamian za udziały w nowo powstałej spółce wsparliśmy ich projekt kwotą 800 tys. zł – mówi Filip Brzóska, dyrektor inwestycyjny NTPP – Mamy nadzieję, 
iż w przeciągu najbliższych kilku lat CEBIM stanie się jedną z najbardziej znanych polskich firm biotechnologicznych. Główna siedziba spółki zlokalizowana jest na terenie naszego Parku, jednakże usługi szkoleniowe oraz w dalszym etapie także działalność badawczo-rozwojowa będą realizowane przede wszystkim w oparciu o istniejącą już infrastrukturę CB DNA oraz ośrodka biomedycznego Nickel BioCentrum. 

Zaproponowany przez CEBIM program szkoleń skierowany jest do polskich i zagranicznych środowisk naukowych 
i biznesowych, związanych z szeroko rozumianą branżą Life Sciences. Spółka ma ambicję stać się jednym 
z największych polskich centrów kompetencyjnych dla biosektora, wykorzystującym w swojej działalności nowoczesne technologie oraz najlepszych specjalistów z Polski i zagranicy. W ofercie CEBIM znalazły się tradycyjne szkolenia 
i warsztaty (otwarte i specjalistyczne) w języku polskim i angielskim, które będą prowadzone na terenie Centrum Badań DNA, w laboratoriach i salach konferencyjnych Nickel BioCentrum oraz w siedzibach instytucji badawczych 
w całym kraju. Innowacyjnym w biobranży rozwiązaniem są natomiast odpłatne szkolenia on-line, tzw. webinaria. Cyfrowe zapisy stacjonarnych szkoleń będą udostępniane wszystkim zainteresowanym na portalu szkoleniowym, stworzonym w oparciu o platformę VOD. Ponadto, w ramach trzeciego już projektu Nickel Inkubator, powstanie także platforma internetowa – stale uaktualniane kompendium wiedzy z zakresu biomedycyny. Po uiszczeniu opłaty będzie można znaleźć tam m.in. najnowsze materiały i publikacje naukowe, protokoły laboratoryjne czy procedury badawcze. 

CEBIM jest pierwszym w Polsce podmiotem, który zaoferuje tak kompleksowe usługi szkoleniowe z zakresu Life Sciences. Nasze szkolenia i warsztaty, zarówno teoretyczne, jak i praktyczne dotyczyć będą m.in. biotechnologii, medycyny, biologii molekularnej czy genetyki. – twierdzi Jacek Wojciechowicz, prezes zarządu CB DNA – Docelowo nasza oferta obejmie 30-40 tematów, w tym zajęcia dotyczące komercjalizacji nauki, ochrony prawnej projektów biotechnologicznych czy transferu technologii. Nasza kadra składa się z kilkunastu praktyków, posiadających wieloletnie doświadczenie zarówno w pracy naukowej, jak i komercyjnych laboratoriach. 

Z uwagi na wymuszoną przez kryzys gospodarczy minimalizację kosztów działalności, światowe koncerny farmaceutyczne coraz częściej outsourcują większość prac badawczych. W ostatnich latach wśród umów związanych 
z opracowaniem leków na najwcześniejszym etapie ich rozwoju, podpisanych przez 10 największych firm farmaceutycznych, około 57% stanowiły umowy licencyjne (tzw. in-licensing). Pomysłodawcy CEBIM chcą wykorzystać ten coraz powszechniejszy trend w drugim filarze swojej działalności. Spółka, przy wsparciu merytorycznym 
i zarządczym swoich udziałowców - NTPP i CB DNA oraz przy ścisłej współpracy ze Stowarzyszeniem BIOREGION Wielkopolska, od marca br. rozpocznie aktywne poszukiwania możliwych do skomercjalizowania projektów badawczych, prowadzonych przez polskich naukowców z uczelni wyższych, instytutów naukowych, jednostek naukowych i badawczo-rozwojowych. Wszystkie projekty zostaną ocenione przez związanych z CEBIM ekspertów pod kątem poziomu naukowego, własności intelektualnej, potencjału rynkowego oraz unikatowości w skali międzynarodowej (tzw. due dilligience technologii). Środki na ich finansowanie będą pozyskiwane m.in. z funduszy unijnych przeznaczonych na innowacje. Efektem pracy spółki będą licencje sprzedawane następnie koncernom farmaceutycznym i dużym firmom biomedycznym.

W oparciu o nowoczesne laboratoria oraz pozostałą infrastrukturę Nickel BioCentrum oraz CB DNA, zamierzamy realizować przede wszystkim projekty z zakresu mikrobiologii oraz tzw. drug discovery – mówi Urszula Mikiewicz, prezes CEBIM – Badania, które mam nadzieję jeszcze w tym roku będą prowadzone przez nasze zespoły, mają dotyczyć leczenia i prewencji chorób bakteryjnych i innych schorzeń zakaźnych oraz leczenia chorób cywilizacyjnych: metabolicznych i nowotworowych. Na początku naszej działalności będziemy poszukiwali unikalnych projektów badawczych głównie w Polsce, w kolejnych latach także w wybranych krajach środkowoeuropejskich. Nasza firma, zarówno w obszarze szkoleniowym, jak i B&R, będzie bardzo blisko współpracować z firmami i podmiotami skupionymi wokół Stowarzyszenia BIOREGION Wielkopolska i korzystać z potencjału wypracowanego już przez tą organizację.

CEBIM to trzecia z kolei spółka powstała w inkubatorze podpoznańskiego parku technologicznego. Pierwsza z nich, zlokalizowana w Nickel BioCentrum firma CBBM świadczy kompleksowe usługi laboratoryjne dla branży farmaceutycznej, kosmetycznej i spożywczej. Druga – MedVentures, pracuje nad stworzeniem i wprowadzeniem do produkcji unikalnego bioaktywnego opatrunku hydrożelowego III generacji.Nickel Technology Park Poznań (NTPP) to pierwszy w Polsce niepubliczny park technologiczny, wybudowany w 2006 roku przez firmy Grupy Nickel - PTB Nickel oraz Nickel Development. W Złotnikach koło Poznania na obszarze 33 ha przy wsparciu ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego powstał ośrodek łączący w sobie wyzwania związane z realizacją obiektów specjalistycznych oraz kompetencje w zakresie transferu wiedzy do biznesu oraz business development. Około 23 tys. m2 powierzchni parku stanowią wysokiej klasy budynki biurowe oraz hale magazynowe, a prawie 5 tys. m2 dedykowane biobiznesowi powierzchnie laboratoryjne i biurowe. W funkcjonujących na terenie NTPP 45 firmach pracuje obecnie ponad 800 osób. 

Działalność NTPP ukierunkowana jest przede wszystkim na aktywne wspieranie rozwoju branży biotechnologicznej oraz szeroko rozumianego sektora IT. W parku zlokalizowana została nowoczesna serwerownia – Centrum Outsourcingowe BCC, a wśród najemców znajdują się wiodące firmy informatyczne, w tym m.in. Exact Software Poland czy spółki Grupy BCC. W 2012 r. na terenie NTPP powstało Nickel BioCentrum – współfinansowany z funduszy unijnych nowoczesny ośrodek biomedyczny skupiający polskie i zagraniczne spółki z szeroko rozumianego biobiznesu. Stanowi on międzynarodową platformę współpracy firm biotechnologicznych, zespołów naukowych oraz instytucji otoczenia biznesu w zakresie wymiany informacji, wiedzy oraz transferu innowacyjnych technologii. W 2011 r. podpoznański park rozpoczął także szereg projektów wspierających rozwój polskiego i wielkopolskiego biosektora, m.in. poprzez powołanie Stowarzyszenia BIOREGION Wielkopolska oraz stworzenie Nickel Inkubator – przedsięwzięcia, w ramach którego spółka przeznaczy 9,5 mln zł na komercjalizację nowych rozwiązań w branży biotechnologicznej, ICT, budowlanej oraz technologii ekologicznych. NTPP jest również pomysłodawcą oraz organizatorem międzynarodowych konferencji naukowych BIOCONNECT. 

Podpoznański park aktywnie wspiera także mikro i małe przedsiębiorstwa. W lutym br. uruchomił dla tego typu podmiotów specjalną Strefę Rozwoju Biznesu. Poza preferencyjnymi opłatami związanymi z wynajmem powierzchni, jej użytkownicy mają również możliwość skorzystania z szeregu usług dodatkowych, obniżających koszty działalności, takich jak m.in.: Wirtualne Biuro czy udział w Grupie Zakupowej.

W styczniu 2010 r. NTPP otrzymał prestiżowy tytuł „Ten, który zmienia polski przemysł 2009” za stworzenie pierwszej komercyjnej platformy transferu wiedzy do biznesu oraz inicjatywy społeczne podejmowane przez jego twórców. 
W sierpniu 2011 r. NTPP dołączył do grona członków IASP - prestiżowej międzynarodowej sieci parków naukowych 
i technologicznych.

www.ntpp.pl, www.laboratoria.net

Źródło: informacje prasowehttp://www.youtube.com/watch?v=BUazBTKI1G8
X