IPAN Laboratoryjne Centrum Badawczo-Innowacyjne
INWESTOR: Instytut Agrofizyki im. Bohdana Dobrzańskiego Polskiej Akademii Nauk
LOKALIZACJA: 20-290 Lublin, Doświadczalna 4
Laboratorium naukowo-badawcze, hodowlane
Projekt 2012


Politechnika Krakowska rozpoczyna prace nad Małopolskim Laboratorium Budownictwa Energooszczędnego

Politechnika Krakowska rozpoczyna prace nad wartym ponad 20 mln zł Małopolskim Laboratorium Budownictwa Energooszczędnego. Umowę na dofinansowanie projektu w ramach Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego w wysokości ponad 17 mln zł podpisali w czwartek 14 lutego 2013 r. marszałek województwa małopolskiego Marek Sowa, wicemarszałek Roman Ciepiela i rektor PK prof. Kazimierz Furtak.

Laboratorium będzie pierwszym w Polsce na tak dużą skalę badającym technologie energooszczędne oraz komfort użytkowania budynków niskoenergetycznych. Powstanie takiej jednostki badawczo-rozwojowej jest konieczne wobec wymagań stawianych Polsce przez Unię Europejską. Nałożyła ona na państwa członkowskie obowiązek dostosowania budownictwa do wysokich standardów energetycznych. W pierwszej kolejności, od roku 2018, wymagania dotyczyć będą budynków użyteczności publicznej, niewiele później - po 31 grudnia 2020 r. - wszystkich nowoprojektowanych budynków. W związku z tymi wyzwaniami technologie energooszczędnego budowania rozwijają się prężnie, wkrótce zastępować mogą tradycyjne metody budownictwa.

Małopolska może się stać krajowym liderem w tym obszarze. „Perspektywa Technologiczna Kraków – Małopolska 2020”, po analizie potencjału regionu, wskazała budownictwo energooszczędne jako jedną z dziesięciu z technologii najbardziej obiecujących dla rozwoju Małopolski. Politechnika Krakowska aspiruje do roli merytorycznego lidera w dziedzinie energooszczędnego budownictwa w Polsce. Małopolskie Laboratorium Budownictwa Energooszczędnego znacząco przyczyni się do ugruntowania tej pozycji. Obiekt zostanie oddany do użytku w czerwcu 2014 roku.

- Ten projekt jest jednym z kluczowych dla Małopolski - mówił podczas uroczystości podpisania umowy na dofinansowanie inwestycji marszałek Małopolski Marek Sowa. - Budownictwo pasywne to ważny obszar gospodarki, w którym możemy się specjalizować. Małopolska ma potencjał, znakomite zaplecze intelektualne na Politechnice Krakowskiej i kadry. Cieszę się, że to już finał tego projektu. Jestem przekonany, że przełoży się to na rozwój gospodarczy naszego regionu.

Rektor PK prof. Kazimierz Furtak podkreślał, że Małopolska jako jedyny region w Polsce będzie się mogła pochwalić takim miejscem. - To laboratorium to nowa jakość, zupełnie nowe spojrzenie na badania naukowe. Do tej pory były to badania wycinkowe. To będzie żywe laboratorium, w którym będą możliwe kompleksowe badania technologii i materiałów wykorzystywanych do energooszczędnego budowania. Dodał, że nie bez powodu laboratorium powstaje w centrum Krakowa. Ma być dostępne dla wszystkich, których interesuje budownictwo energooszczędne.

Wicemarszałek Roman Ciepiela zwrócił uwagę, że to stworzenie Małopolskiego Laboratorium Budownictwa Energooszczędnego to początek większego programu, który będzie realizowany w regionie. - „Kapitał intelektualny i rynek pracy” przewiduje tworzenie centrów Kompetencji. – Politechnika Krakowska może być takim centrum w zakresie energooszczędności. Laboratorium będzie centrum badań, ale jednocześnie będzie pełniło funkcję doradczą dla przedsiębiorców. Tu będą mogli poznawać nowe technologie i materiały, bezpłatnie je testować i wykorzystywać w praktyce.

Inwestycja będzie kosztowała 20 086 850 zł, z czego 17 073 822 zł to dofinansowanie z MRPO, pozostałe 3 013 028 zł stanowić będą środki własne Politechniki i jej partnerów w projekcie - Zespołu Szkół Budowlanych w Tarnowie i gminy Tarnów.

Z tych środków w centrum Krakowa, w Kampusie PK przy ul. Szlak, powstanie nowoczesny 5-kondygnacyjny budynek laboratorium (o powierzchni zabudowy 258,41 m², powierzchni użytkowej 1039,39 m², szerokości elewacji frontowej 17,02 m i wysokości 19,24 m). Będzie miał konstrukcję słupowo-płytową - ściany zewnętrzne i elewacje szklane będą elementami samonośnymi. Dzięki temu można będzie zmieniać rozwiązania materiałowe i konstrukcyjne w zależności od potrzeb badawczych.

Obiekt będzie całkowicie zautomatyzowany przy użyciu systemów inteligentnego sterowania, zostaną w nim zastosowane systemy ogrzewania i wentylacji o różnym charakterze i parametrach, będzie też zasilany energią ze zróżnicowanych źródeł, w tym ze źródeł odnawialnych.

Wszystkie instalacje, zarówno grzewcze, jak i chłodnicze i wentylacyjne, zostaną opomiarowane, dzięki czemu na bieżąco prowadzony będzie ich monitoring. Obiekt składał się będzie z 14 stref cieplnych, pracujących niezależnie i mogących podlegać porównawczym analizom. Laboratorium zostanie wyposażone w specjalistyczny sprzęt do badań i wdrażania nowoczesnych technologii, rozwiązań materiałowo-konstrukcyjnych oraz instalacji. Prowadzone w nim będą badania komfortu cieplnego osób znajdujących się w budynku, a także analizy jakości powietrza dla badanych technologii. Laboratorium będzie wyposażone m.in. w komorę do badań klimatycznych przegród i instalacji budowlanych, komorę do badań komfortu cieplnego przy zastosowaniu różnych instalacji grzewczo-klimatyzacyjno-wentylacyjnych, kamery termowizyjne i skaner trójwymiarowy, systemy do badań przepływu powietrza (PIV) w zależności od zastosowanych systemów wentylacyjnych. Budynek MLBE będzie obiektem do badań w naturalnej skali w warunkach rzeczywistego użytkowania. W tym celu zostanie wyposażony w blisko 3 tysiące czujników umieszczonych w strukturze budynku.

Projekt MLBE, którego głównym beneficjentem jest Politechnika, będzie realizowany w partnerstwie z gminą Tarnów i Zespołem Szkół Budowlanych w Tarnowie. Tu uruchomiony zostanie „Poligon Energooszczędności” jako zaplecze do nauki i praktycznego wdrożenia technologii budownictwa energooszczędnego. Wartość tarnowskiej części inwestycji to 2 360 000 zł, z czego dofinansowanie w ramach MRPO wynosi 2 006 000 zł. W ramach Poligonu w nowopowstałym budynku ZSB znajdą się m.in. hala technik ogólnobudowlanych z boksami szkoleniowymi, hala instalatorska czy sala audiowizualna. Dzięki współpracy uczelni z tarnowską szkołą na rynku branżowym pojawi się wysokowyspecjalizowana kadra ze wszystkich szczebli profesji budowlanej – od techników budowlanych po najwyższej klasy inżynierów.

Źródło: www.pk.edu.pl, www.laboratoria.nethttp://www.youtube.com/watch?v=BUazBTKI1G8
X