IPAN Laboratoryjne Centrum Badawczo-Innowacyjne
INWESTOR: Instytut Agrofizyki im. Bohdana Dobrzańskiego Polskiej Akademii Nauk
LOKALIZACJA: 20-290 Lublin, Doświadczalna 4
Laboratorium naukowo-badawcze, hodowlane
Projekt 2012


Selvita S.A. uzyskała rozszerzony certyfikat GLP

W wyniku pozytywnej weryfikacji ze strony Biura ds. Substancji Chemicznych (instytucja rządowa nadająca certyfikaty GLP), spółka Selvita S.A., uzyskała rozszerzony certyfikat zgodności z zasadami Dobrej Praktyki Laboratoryjnej (z ang. Good Laboratory Practice - GLP) wydany przez Inspektora ds. Spraw Substancji Chemicznych.

Nowy certyfikat GLP, obejmuje pełen zakres działalności Laboratorium Biologii Molekularnej oraz Analitycznego Selvity, w tym między innymi badania farmakokinetyczne, bioanalityczne, a także analizy cytotoksyczności oraz genotoksyczności w układach komórkowych in vitro. Poprzedni certyfikat natomiast obejmował jedynie badania cytotoksyczności oraz biochemiczne prowadzone w Laboratorium Biologii Molekularnej. Nowy certyfikat GLP został Spółce przyznany na czas nieokreślony.

Pozytywne wyniki kontroli przeprowadzonej przez Biuro ds. Substancji Chemicznych i związane z tym uzyskanie rozszerzonej certyfikacji GLP stanowią potwierdzenie, iż w swojej rutynowej działalności Selvita przestrzega standardów i wymagań Dobrej Praktyki Laboratoryjnej (GLP), a prowadzone w Selvicie badania są planowane, wykonywane, nadzorowane i raportowane zgodnie z najwyższymi, międzynarodowymi standardami jakości.

"Rozszerzenie zakresu badań prowadzonych w systemie GLP stanowi ważne wydarzenie w rozwoju firmy Selvita. Rozszerzenie zakresu certyfikatu GLP stanowi dowód, iż jakość prowadzonych badań jest jednym z celów strategicznych naszej firmy. Nowy certyfikat GLP jest jednym z najszerszych certyfikatów w Europie i pokrywa cały zakres działalności laboratoriów badawczych Selvity oraz stanowi potwierdzenie, iż badania wykonywane w naszych laboratoriach spełniają światowe standardy jakości. Dzięki wdrożonemu systemowi zapewnienia jakości nasza firma jest bardziej rozpoznawalna na świecie, a wyniki generowane przez naszych naukowców są wiarygodne i uznawane przez urzędy rejestracyjne na całym świecie" - powiedział dr Miłosz Gruca, Dyrektor Działu Badań Biologicznych, Członek Zarządu Selvita S.A.

Dobra Praktyka Laboratoryjna (GLP) to system zapewniający wysoką jakość badań dla nowo opracowywanych substancji i preparatów leczniczych., które są niezbędne m.in. do oceny ryzyka stosowania leków i dopuszczenia ich do obrotu. Celem Zasad Dobrej Praktyki Laboratoryjnej jest zapewnienie jakości i wiarygodności uzyskiwanych wyników badań od momentu ich planowania, aż po właściwe przechowywanie danych źródłowych i sprawozdań, tak, by możliwe było prześledzenie toku badania lub jego całkowite odtworzenie.

Selvita S.A. jest polską firmą innowacyjną świadczącą usługi i dostarczającą rozwiązania badawczo-rozwojowe. Grupa Selvita zatrudnia 130 osobowy zespół wysokiej klasy specjalistów, w tym 50 osób z tytułem doktora, z obszaru chemii, farmacji, biologii molekularnej, biotechnologii i informatyki oraz współpracuje z wiodącymi uczelniami i ośrodkami badawczymi z Polski, Europy i Stanów Zjednoczonych.

Misją Selvity jest dostarczanie kompleksowych rozwiązań dla przedsiębiorstw oraz jednostek badawczo-rozwojowych umożliwiających obniżenie kosztów wprowadzania produktów na rynek.

Misja ta realizowana jest poprzez:
- Prowadzenie własnych projektów zmierzających do opracowania oryginalnych cząsteczek chemicznych o działaniu terapeutycznym
- Świadczenie usług badawczo-rozwojowych dla sektora biotechnologii i farmacji
- Tworzenie innowacyjnych i efektywnych kosztowo rozwiązań informatycznych przyspieszających prowadzenie badań i zmniejszających ryzyko ich niepowodzenia
- Zapewnienie w modelu outsourcingu wykwalifikowanych zespołów naukowo-badawczych, wyspecjalizowanych w określonych fragmentach procesu wprowadzania nowych substancji na rynek.

Źródło:
www.e-biotechnologia.pl, http://laboratoria.nethttp://www.youtube.com/watch?v=BUazBTKI1G8
X