IPAN Laboratoryjne Centrum Badawczo-Innowacyjne
INWESTOR: Instytut Agrofizyki im. Bohdana Dobrzańskiego Polskiej Akademii Nauk
LOKALIZACJA: 20-290 Lublin, Doświadczalna 4
Laboratorium naukowo-badawcze, hodowlane
Projekt 2012


Nowe linie badawcze dla synchrotronu

Nowe linie badawcze dla synchrotronu
29 stycznia, po raz pierwszy w tym roku, spotkali się w Krakowie przedstawiciele Rady Konsorcjum Polski Synchrotron, reprezentujący różne instytucje naukowo-badawcze, aby zapoznać się m.in. ze stanem zaawansowania budowy synchrotronu oraz przedyskutować kwestię opracowania i finansowania nowych linii pomiarowych dla synchrotronu SOLARIS. 

Jesteśmy już na półmetku realizacji projektu synchrotronu SOLARIS, jednej z kluczowych inwestycji na mapie Małopolski. Podpisaliśmy najważniejsze kontrakty na elementy niezbędne do jego uruchomienia, natomiast budynek będzie gotowy już w połowie bieżącego roku – zapewnia prof. Marek Stankiewicz dyrektor Centrum Promieniowania Synchrotronowego.

Obecny na posiedzeniu Rady, prorektor UJ ds. badań naukowych i funduszy strukturalnych prof. Stanisław Kistryn podkreślał, że budowa synchrotronu jest powodem do dumy dla władz rektorskich, gdyż dzięki tej inwestycji Kraków stanie się ośrodkiem, przyciągającym naukowców z różnych dziedzin nauki. Zachęcał również do snucia ambitnych planów, bowiem one doprowadzą do skutecznego pozyskiwania środków finansowych na dalszy rozwój synchrotronu.

Ważną częścią spotkania były również prezentacje i dyskusje związane z opracowaniem koncepcji nowych linii eksperymentalnych. Projekt synchrotronu SOLARIS w ramach finansowania z funduszy unijnych obejmuje budowę jednej linii eksperymentalnej, ale docelowo na hali powinno się znaleźć aż 15 linii dostosowanych dla potrzeb konkretnych grup badawczych. Przed nami więc praca związana ze zidentyfikowaniem potrzeb polskich naukowców odnośnie planów badań na synchrotronie Solaris, a w dalszej kolejności pozyskanie środków na budowę tych linii badawczych – zaznacza prof. Krzysztof Królas, przewodniczący Rady Konsorcjum.

Narzędziem, które umożliwi ich rozpoznanie, jest przygotowany przez Centrum Promieniowania Synchrotronowego formularz dwóch ankiet. Jedna  skierowana jest do grup badawczych
– potencjalnych użytkowników promieniowania synchrotronowego, natomiast druga do tych instytucji, które planują zgłosić propozycje nowych linii badawczych.
 
Podczas spotkania członkowie Rady poparli starania o zakwalifikowanie ośrodka promieniowania synchrotronowego SOLARIS, działającego przy Uniwersytecie Jagiellońskim do kategorii strategicznej infrastruktury badawczej oraz o uznanie go za narodowe centrum badawcze. Uchwała zostanie złożona na ręce Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego.

Źródło: www.uj.edu.pl, www.laboratoria.nethttp://www.youtube.com/watch?v=BUazBTKI1G8
X